top of page

Aanbod en visie

Peuterweelde vangt kinderen op tussen 0 en 3 jaar. De kinderen die in de opvang geweest zijn kunnen nog beroep doen op flexibele opvang tot de leeftijd van 4 jaar en enkel indien er plaats over is.

 

Het welbevinden van het kind staat centraal.

Dit houdt in dat er zorg en aandacht is voor de gezondheid en veiligheid van de kinderen, zodat ze zich goed in hun vel en geborgen voelen.

 

Er wordt adequaat gereageerd op grensoverschrijdend gedrag bij kinderen. Kinderen hebben nood aan structuur, duidelijkheid, eenvoudige regels en grenzen.

 

Naast het welbevinden staat ook de betrokkenheid van kinderen centraal.

Dit is de wijze waarop ze uitgedaagd worden tot optimale ontwikkeling. De vrije keuze staat hierbij centraal. De kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling met individuele aandacht, respect voor eigen ritme en de eigenheid van elk kind.

 

ELK KIND IS UNIEK!​

 

Peuterweelde tracht, samen met de ouders, een leefwereld voor de kinderen te creëren waarin elk kind zich goed voelt en kan ontwikkelen op eigen tempo en vermogen. Het is de bedoeling dat de kinderen gelukkig zijn en zelfvertrouwen ontwikkelen om daarna de stap te zetten naar de “grote mensen - wereld”.

bottom of page